Trikotniška transformacija je ena izmed možnih rešitev za prehode med koordinatnimi referenčnimi sistemi nehomegenega značaja. Mreža veznih točk med sistemoma so oglišča trikotnih transformacijskih območij. Za vsak tak trikotnik je iz parov koordinat v obeh sistemih enolično določenih po šest parametrov ravninske afine transformacije.

CHENyx06: švicarska državna mreža točk za transformacijo – glej [Kistler in Ray, 2007].

Poleg Slovenije so trikotniško transformacijo med lokalnim koordinatnim referenčnim sistemom in ETRS89 kot osnovo za svoj državni transformacijski model izbrale še nekatere evropske države, npr. Finska [Ollikainen in Ollikainen, 2004], Švedska [Kempe in sod., 2006], Švica [Kistler in Ray, 2007] in Velika Britanija [Greaves, 2004].

 

Viri: 

■  M. Greaves (2004). OSTN02: A New Definitive Transformation from GPS Derived Coordinates to National Grid Coordinates in Great Britain. Survey Review, letn. 37, št. 293, str. 502–519.

■  C. Kempe, A. Alfredsson, L. E. Engberg in M. Lilje (2006). Correction Model to Rectify Distorted Co-ordinate Systems. Shaping the change – XXIII FIG International Congress. München, 10 str.

■  M. Kistler in J. Ray (2007). Neue Koordinaten für die Schweiz. Geomatik Schweiz, letn. 105, št. 9, str. 432–437.

■  M. Ollikainen in M. Ollikainen (2004). The Finnish Coordinate Reference Systems. Finnish Geodetic Institute & National Land Survey of Finland. Helsinki, 18 str.

 

Nazaj
Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*