V začetku aprila 2014 je bil sprejet Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS). Zakon med drugim Geodetski upravi Republike Slovenije nalaga transformacijo koordinat iz uradnih evidenc v novi državni koordinatni referenčni sistem (D96/TM), in sicer do konca leta 2017. Upravljalci ostalih prostorskih podatkovnih zbirk bodo morali po tem zakonu na svoje stroške zagotoviti podatke v novem državnem koordinatnem referenčnem sistemu najpozneje do konca leta 2018.

 

Nazaj
Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*