Geodetski inštitut Slovenije

Jamova cesta 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01/200-29-38

Faks: 01/425-06-77

E-pošta: info@transformacije.si

Splet: http://www.transformacije.si

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*