Prek spodnjih povezav so na voljo nizi optimalnih parametrov za:

 

     •  7-parametrično prostorsko podobnostno transformacijo

          •  po metodi CFR (Coordinate Frame Rotation)

               •  iz »starega« v »novi« državni koordinatni referenčni sistem

               •  iz »novega« v »stari« državni koordinatni referenčni sistem

          •  po metodi PVT (Position Vector Transformation)

               •  iz »starega« v »novi« državni koordinatni referenčni sistem

               •  iz »novega« v »stari« državni koordinatni referenčni sistem

     •  4-parametrično ravninsko podobnostno transformacijo

               •  iz »starega« v »novi« državni koordinatni referenčni sistem

               •  iz »novega« v »stari« državni koordinatni referenčni sistem

     •  2-parametrično ravninsko transformacijo (samo pomika)

               •  iz »starega« v »novi« državni koordinatni referenčni sistem

               •  iz »novega« v »stari« državni koordinatni referenčni sistem

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*