Preglednica razpoložljivih pretvorb in/ali transformacij koordinat

Podprta sta »stari« državni geodetski datum (D48) in »novi« državni geodetski datum (D96). Stari koordinatni referenčni sistem ima za referenčno ploskev Besslov elipsoid, novi pa elipsoid GRS80. S kombiniranjem različnih transformacij in pretvorb koordinat dobimo 20 neposrednih prehodov med izvornim in ciljnim sistemom, ki sta lahko katerakoli izmed naslednjih možnosti:

•   D48/GK – Gauß-Krügerjeve koordinate v »starem« državnem geodetskem datumu D48, v katerem je še vedno geolocirana večina prostorskih podatkov v Sloveniji,

•   D96/TM (ali ETRS89/TM) – transverzalne Mercatorjeve koordinate v »novem« državnem geodetskem datumu D96, ki je slovenska realizacija skupnega evropskega sistema ETRS89,

•   D96/UTM (ali ETRS89/UTM ali GRS80/UTM, tudi WGS84/UTM) – univerzalne transverzalne Mercatorjeve koordinate, ki so v uporabi po vsem svetu, pri nas pa v Slovenski vojski [Kete in Berk, 2012] – WGS84/UTM uporablja zveza Nato,

•   D48/φλ (ali Bessel/φλ) – »stare« geodetske koordinate na Besslovem elipsoidu, torej koordinate vzdolž meridianov in paralel, izražene v decimalnih ločnih stopinjah, in

•   D96/φλ (ali ETRS89/φλ ali GRS80/φλ, tudi WGS84/φλ) – »nove« geodetske koordinate v evropskem oz. svetovnem sistemu, vzdolž meridianov in paralel, izražene v decimalnih ločnih stopinjah.

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*