Storitev Ekspres koordinator je namenjena transformacijam prostorskih podatkovnih zbirk na nivoju države. Za pretežni del državnega ozemlja je zagotovljena poddecimetrska natančnost transformacije, vendar so na določenih območjih odstopanja lahko tudi večja. Sama transformacija iz »starega« v »novi« državni koordinatni referenčni sistem ne izboljša položajne natančnosti podatkov. Morebitni položajni zamiki, npr. v zemljiškokatastrskem prikazu, torej ostanejo tudi po transformaciji. Vse navedene ocene natančnosti se nanašajo na natančnost same transformacije in ne na položajno natančnost transformiranega sloja prostorskih podatkov; natančnost slednjega je tako tudi po transformaciji odvisna predvsem od njegove izvorne natančnosti.

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*