Datumska transformacija je transformacija med dvema koordinatnima referenčnima sistemoma, vključuje torej spremembo geodetskega datuma.

Storitev Ekspres koordinator omogoča izvedbo transformacije neposredno med ravninskima koordinatnima referenčnima sistemoma z uporabo modela trikotniške transformacije, različica 3.0 [Berk in Komadina, 2010 in 2013]. Zagotovljena je zveznost na celotnem ozemlju države in povratnost transformacij.

 

Mreža trikotnikov, za katere so določeni optimalni parametri
afine ravninske transformacije.

Glede na analize kakovosti s pomočjo ~2.000 točk, določenih v obeh koordinatnih referenčnih sistemih, je za pretežni del državnega ozemlja zagotovljena natančnost transformacije, boljša od enega decimetra (koordinatni standardni odklon ~3 cm), pri čemer je ta ocena nezanesljiva na območjih z nizko gostoto izmerjenih točk in pri ekstrapolaciji transformacije ob državni meji, glej npr. [Berk in sod., 2011b].

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*