Zakaj storitev transformacije, ko pa programska orodja za upravljanje s prostorskimi podatki omogočajo tudi transformacije med koordinatnimi sistemi – tudi s parametri za Slovenijo?

Razlog je v nehomogeni natančnosti starega državnega koordinatnega referenčnega sistema (D48/GK), ki je posledica omejenih tehnoloških zmožnosti v času njegove realizacije. Zato je z običajno 4- ali 7-parametrično podobnostno transformacijo na nivoju države mogoče doseči zgolj natančnost okoli 1 m.

 

V čem je prednost storitve Ekspres koordinator?

V veliki natančnosti transformacije. Storitev uporablja model trikotniške transformacije z več kot 10.000 transformacijskimi parametri. Ta model transformacije za pretežni del države zagotavlja natančnost, boljšo od 1 dm.

 

Čemu je namenjena storitev Ekspres koordinator?

Storitev je namenjena predvsem transformaciji podatkovnih zbirk s položajno točnostjo okoli 1 m ali večjo, kar ustreza merilom zajema (prikaza) 1 : 5.000 ali večjim. V to skupino so vključene tudi vse prostorske podatkovne zbirke, za katere se kot podloga uporablja ortofoto.

 

Kje se novi državni koordinatni referenčni sistem že uporablja?

Od 1. januarja 2008 se novi državni koordinatni referenčni sistem skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Ur. list RS 47/2006, spr. 65/2007) uporablja za vse meritve v zemljiškem katastru. Od leta 2009 se v tem sistemu izdelujejo ortofoti. Prav tako se v novem sistemu georeferencirajo podatki zračnega laserskega skeniranja (LiDAR).

 

Kateri prostorski podatki Geodetske uprave Republike Slovenije so že na voljo v novem državnem koordinatnem referenčnem sistemu? 

V novem državnem koordinatnem referenčnem sistemu (D96/TM) je bila že leta 2007 na voljo celotna zbirka ortofotov (več kot 7.000 TIF-datotek). Od leta 2008 sta v tem sistemu na voljo tudi digitalni zbirki državnih topografskih kart v merilih 1 : 25.000 in 1 : 50.000 (DTK 25 in DTK 50), od leta 2009 pa tudi digitalni modeli višin z velikostmi celic 100 m, 25 m in 12,5 m (DMV 100, DMV 25 in DMV 12,5).

 

Katere so prednosti novega državnega koordinatnega referenčnega sistema?

Sistem je homogene natančnosti. Temelji na tehnologiji globalnih navigacijskih satelitskih sistemov. Kakovostno izmero v tem sistemu je mogoče izvajati v realnem času (RTK GPS-izmera). Novi državni koordinatni referenčni sistem (D96/TM) je slovenska realizacija skupnega evropskega (ETRS89). To zagotavlja združljivost s prostorskimi podatki drugih evropskih držav, skladno z izvedbenimi pravili direktive INSPIRE.

 

Katere podatkovne formate podpira storitev Ekspres koordinator?

Podprt je SHP-format, vendar se lahko dogovorimo tudi za drugačne formate zapisa vektorskih podatkov, (pre)georeferenciramo pa vam lahko tudi rastrske podatke.

 

Kako pripravim podatke za transformacijo?

Posamezen točkovni, linijski ali ploskovni podatkovni sloj vključuje datoteke s priponami SHP, SHX in DBF, lahko pa tudi še druge. Vse datoteke posameznega naročila naj bodo komprimirane v skupno ZIP-datoteko.

 

Ali je količina podatkov za transformacijo omejena?

Eno naročilo lahko vključuje poljubno število podatkovnih slojev v istem izvornem koordinatnem sistemu in z istim ciljnim (želenim) koordinatnim sistemom. Omejitev za pošiljanje ZIP-datotek preko spletnega obrazca je 64 MB. Za večja naročila pa nas prej kontaktirajte, da se dogovorimo za način prevzema podatkov.

 

Kako poteka naročilo storitve transformacije podatkov?

Preko spletnega obrazca (desno zgoraj) nam pošljite ZIP-datoteko z vašimi podatki. V obrazec vnesite še podatke o izvornem in ciljnem koordinatnem sistemu, vaš elektronski naslov in telefonsko številko. Po prejemu vašega naročila vas kontaktiramo in pošljemo predračun.

 

Kolikšna je cena transformacije podatkov?

Cena storitve se določi glede na količino transformiranih podatkov (v MB), in sicer vseh podatkovnih slojev posameznega naročila v nekomprimirani obliki. Cena za manjša naročila (10 MB) je 100 € + DDV.

 

Ali nudite tudi celovito storitev, analizirate stanje podatkov, nam svetujete in opravite vse potrebne transformacije?

Da. Pokličite nas na številko 01/200-29-38 ali pošljite vaša vprašanja na elektronski naslov info@transformacije.si.

 

Ali ponudnik storitve arhivira transformirane podatke?

Ponudnik storitve hrani podatke do potrditve prejema transformiranih podatkov s strani naročnika po opravljeni storitvi oziroma do preklica naročila. Prostorskih podatkov, ki so predmet naročil, ponudnik storitve v nobeni obliki ne arhivira.

 

Želite, da vas obvestimo o izobraževanju?
*
*
Transformacija podatkov

*
*
*